Tilintarkastuksesta arviointiin

Helsingin tarkastusvirasto perustettiin vuonna 1911 revisionikonttorin nimellä. Revisiovirasto muuttui tarkastusvirastoksi vuonna 1998.

Reviisori oli kaupungin virkamiestilintarkastaja, jonka oli tunnettava kirjanpidon ja tilinpäätösten ohella kaupungin hallintoa sekä sen eri sektorien lainsäädäntöä ja kunnallisia säädöksiä. Mutta pelkällä asiantuntemuksella ei syntynyt hyvää reviisoria. Häneltä vaadittiin pään ja istumalihasten ohella luonnetta: hänen oli oltava tarvittaessa tiukka ja kovanahkainen, mutta osattava esittää asiansa myös hienotunteisesti. Reviisorin odotettiin paljastavan hallinnon väärinkäytöksiä ja virheitä sekä ehkäisevän niitä jo olemassaolollaan. Hallinto delegoi hänelle valvontatehtäviä ja odotti konsulttiapua.

Työssään reviisori toimitti jatkuvaa tilintarkastusta, joka sisälsi
nykytermein sekä ulkoista että sisäistä tarkastusta, mutta myös sisäisen
valvonnan tehtäviä. Jossain määrin jakomielisessä tehtävässään hän toimi
valtuuston nimittämänä, mutta hallinnollisesti kaupunginhallituksen alaisena.
Luottamusmiestilintarkastajiin nähden hän toimitti samanaikaisesti
itsenäistä tehtävänantoa ja avustavaa tarkastusta.

Tilintarkastuksen avulla kunta valvoi itseänsä. Kun valtuusto oli tehnyt
talousarvion ja päättänyt varojen käytöstä, se halusi myös tietää kuinka
varat oli käytetty – ja kuinka tarkoituksenmukaisesti. Pääkaupunkina ja
valtakunnan suurimpana keskuksena Helsinki avasi tietä myös tilintarkastuksen alalla. 

Vuonna 2012 ilmestynyt Jouni Yrjänän historiikki Tilintarkastuksesta arviointiin kertoo Helsingin kaupungin tarkastusviraston vaiheista vuosina 1912–2012.