6.6.2012 31.12.2015

Unionsaxelns konstgalleri

Finländsk nutidsbildkonst på elfördelningsskåpen längs Unionsaxeln på Unionsgatan och Broholmsgatan.

Öppningsevenemanget hålls tisdagen den 5.6.2012 kl. 18.00 på terrassen vid Berhälls kyrka.

Grafik, teckningar, fotografier och målningar:

Outi Heiskanen
Mika Karhu
Marita Liulia
Jorma Puranen
Silja Puranen
Kimmo Sarje
Antti Tanttu
Laura Ukkonen
Mika Vesalahti

Gatugalleriet genomförs av bildkonstnärinnan Magdalena Åberg, Konstnärsgillet i Helsingfors och Helsingfors Energi. Också Helen Elnät Ab och Eltel Networks deltar i arrangemangen.