1.1.2012 31.12.2012

Jubileumsåret på Unionsaxeln från Observatoriebacken till Berghälls kyrka

Unionsgatan är temagata för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad. Kejsar Alexander I som upphöjde Helsingfors till huvudstad anlände längs denna gata till staden på sitt besök år 1819 och namngav den Unionsgatan.

imageMed Unionsaxeln avses gatuaxeln mellan Observatoriebacken och Berghälls kyrka och den består av Kopernikusvägen, Unionsgatan och Broholmsgatan. Dessa gator bildar Helsingfors innerstads längsta enhetliga gatuaxel. Gatan förenar en gammal arbetarstadsdel med det borgerliga Helsingfors.

Längs Unionsaxeln ligger för huvudstadens historia betydelsefulla märkesbyggnader, händelseplatser och viktiga institutioner. I empirecentrum ligger byggnader som fungerar i statens, universitetets och stadens regi. I Hagnäs kan man finna uttryck för fackföreningsrörelsens historia och uppe på Broholmsbacken står Berghällskyrka som firar sitt 100-årsjubileum. Längs gatan finns därtill förutom Domkyrkan också Tyska kyrkan och den ortodoxa Heliga treenighetens kyrka.

Längs Unionsaxeln kan man bekanta imagesig med de historiska parkerna i Kajsaniemi och Brunnsparken eller ta sig en promenad längs Esplanadens parkgator. På uppköp eller på en kopp kaffe kan man sticka sig in i de gamla saluhallarna vid Salutorget och Hagnäs torg.

Till jubileumsåret hör rikligt med program och projekt som ansluter sig till Unionsaxeln. Till jubileumsårets ära inleder staden en renovering av Unionsgatans stenbeläggning och gatubelysning och utvecklar ett skyltningssystem för sevärdheterna.

Astronomi, konst och evenemang

På Observatoriebacken öppnas under hösten ett astronomiskt publikcentrum i det av C.L. Engel planerade imageHelsingfors observatorium.

Under jubileumsåret kan man se konst och evenemang såväl på Senatstorget som i gatuhörnen. Den första placeringsplatsen för Oona Tikkaojas flyttbara skulptur Unelma (”Drömmen”) är på Unionsaxeln, på Broholmsgatan. Finländsk nutidskonst ses i Unionsaxelns gatugalleri, det vill säga på elfördelningsskåpen vid Unionsgatan och Broholmsgatan. Under vintern glimrar ovanför Unionsaxeln ljuskonstverket Den blå linjen – en laserstråle som börjar från Observatoriet på Observatoriebacken och slutar i Berghälls kyrkas torn.

Publikationer, utställningar och kortfilmer

imageHelsingfors universitet, Arkitekturmuseet och Helsingfors stad publicerar (på finska) en artikelsamling kallad Unionsaxeln – ett tvärsnitt av huvudstaden, där 18 forskare belyser gatans historia, arkitektur, topografi, landmärken och oförverkligade byggnadsplaner.

I stadsplaneringskontorets utställningslokal Plattformen (fi. ”Laituri”) öppnas hösten 2012 utställningen Unionsaxeln.

I samarbete mellan Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Arcada produceras på åtta olika språk 21 kortfilmer om Unionsaxelns historia.

I Helsingfors universitets Tankehörna (Alexandersgatan 7) firas den 25.9 Unionsgatans dag. På programmet står en omfattande översikt av Unionsgatans jubileumsårsprojekt och av helsingforsbornas minnen från gatan.

Hela Unionsaxelns jubileumsårsprogram