1.1.2012 31.12.2012

Det händer och sker på stadsbiblioteket

  • På lånets dag den 8.2. offentliggörs på nätet en ny skönlitterär blog kallad 12 träffar som lyfter fram litteraturens mångsidiga karaktär.
  • Bokbussen betjänar på Helsingforsdagen den 12.6. på Senatstorget.
  • Öppna dörrars dag på alla bibliotek söndagen den 7.10 kl. 12–16 (de i samband med skolor fungerade barnbiblioteken i Lillhoplax, Gräsviken och Zachrisbacken är stängda).

Berghälls biblioteks 100-årsjubileumsveckor i september-oktober

  • Berghälls bibliotek 100 år -utställningen
  • Elever i Berghälls finskspråkiga gymnasium intervjuar Berghällsförfattare 25.9–27.9, 2.10–4.10, 9.10–10.10. Bland dem som intervjuas finns bl.a. författarna Katja Kettu, Torsti Lehtinen, Antti Tuomainen, Anja Snellman och Merja Virolainen.
  • Utställningar, föreläsningar och evenemang året runt.

Richardsgatans bibliotek

Hela folkets hjärtljud spelas in för den världsberömda Christian Boltanskis IHME 2012 -verk (”mirakel 2012”) den 12.31.4.2012.
I april bokskatter ur Helsingforssamlingen.
Barnens söndag den 2.12 kl. 12–16.

Tilläggsinformation: www.lib.hel.fi/sv-FI/ 

Läsning för alla på lånebiblioteket redan i 150 år