10.12.2012 31.12.2014

Den blå linjen

Jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad kulminerar med ett ljuskonstverk över årets temagata Unionsaxeln.

imageStadsdirektör Jussi Pajunen sätter i gång ljuskonstverket Den blå linjen på Helsingfors observatorium måndag 10.12.2012 kl. 18.30, på dagen 135 år efter att det första elljuset i Helsingfors och hela Finland tändes år 1877.

Verket är planerat av Vesa Honkonen/Vesa Honkonen Arkkitehdit ky, för det tekniska utförandet svarar Eastway. Med hjälp av laser tecknas en blå strimma över Unionsaxeln. Laserstrålen reflekteras från Helsingfors observatoriums tak till Berghälls kyrkas torn. Den blå linjen markerar den längsta sammanhängande gatuaxeln i innerstaden och förenar Unionsaxelns ändar med varandra.

Konstverket syns bäst i strålens riktning, dvs. från själva Unionsaxeln. Vädret påverkar hur strålens syns, bäst syns den vid något disigt väder. Den blå linjen lever med dygnets, årstidernas och stadens puls. Under verkets första månader, till slutet av januari, syns Den blå linjen säkrast varje dag kl. 18–02.

Med Unionsaxeln avses gatuaxeln mellan Observatoriebacken och Berghälls kyrka, dvs. Kopernikusvägen, Unionsgatan och Broholmsgatan. Vid axeln ligger framstående byggnader, imagehändelseplatser och betydande institutioner i huvudstadens historia. Kejsar Alexander I, som upphöjde Helsingfors till huvudstad, kom under sin visit år 1819 till staden längs den här gatan.

Verket genomförs i samarbete mellan Helsingfors stad, Helsingfors Energi, Helsingfors kyrkliga samfällighet och Helsingfors universitet. Unionsaxeln är ett gemensamt projekt för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad och World Design Capital Helsinki 2012.

 

image