För medierna

Jubileumsåret koordineras av Helsingfors stads evenemangsenhet som är en del av näringslivsservicen vid ekonomi- och planeringscentralen.

Jubileumsårets producent:

Hilkka Hytönen, tfn (09) 310 36331, 040 3347911

Medierna betjänas av:

Informatör Anne Hämäläinen (begäran om material), tfn (09) 310 25269, 040 8496065

Presschef Tapio Kari, tfn (09) 310 79716, 040 8446015

Kommunikationschef Sirpa Jyrkänne, (09) 310 64514, 040 3347054

E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi

Pressmeddelanden

Vi informerar om jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad också med nyhetsbrev.

Abonnera på nyhetsbrevet