Kontaktuppgifter

Jubileumsåret koordineras av Helsingfors stads evenemangsenhet som är en del av näringslivsservicen vid ekonomi- och planeringscentralen.

Hilkka Hytönen

Jubileumsårets producent

Helsingfors stad, ekonomi- och planeringscentralen

Tfn (09) 310 36331, 040 3347911
fornamn.efternamn@hel.fi

Veikko Kunnas

Ordförande för Helsingfors 200 år som huvudstad -arbetsgruppen

Kulturdirektör, stf
Helsingfors stad, kulturcentralen

Tfn (09) 310 37000, 040 3341204
fornamn.efternamn@hel.fi

Kontakt

Kontakt beträffande sajten:
eventoffice@hel.fi