Jubileumsprojekt

Upphöjningen till huvudstad var den viktigaste vändpunkten i Helsingfors historia. Den satte igång stadens tillväxt till ett centrum för Finlands befolkning, kultur, ekonomi och administration. Jubileumsåret gör bekant Helsingfors skeden under dess huvudstadsperiod och riktar en blick också framåt.

Helsingfors 200 år som huvudstad -festligheterna firas längs med hela jubileumsåret 2012. I årets program ingår små och stora evenemang för alla stadsbor, såväl barn som vuxna, för hela Finland och för alla som besöker staden.

Till programmet hör utställningar, gatans berättelser, utflykter till stadens historia, gatukonst, stadsevenemang, stadsdelstillställningar, föreläsningsserier och utvecklingsprojekt. Helsingfors blir allt mer fascinerande och gemytligt för dem som bor här eller besöker staden. En funktionerande, framgångsrik och rolig huvudstad främjar hela landets välmåga.

I jubileumsårets arrangemang deltar stadens förvaltningar samt universiteten, högskolorna, staten och kyrkan. Också det internationella designsamfundet (World Design Capital Helsinki 2012) och olika organisationer är med och bygger jubileumsåret.

Jubileumsåret koordineras av Helsingfors stads evenemangsenhet som är en del av näringslivsservicen vid ekonomi- och planeringscentralen.