Helsingforsarna tog till sig jubileumsåret

imageHelsingforsarna tog till sig jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad 2012. Programmet under året lockade helsingforsare och besökare i huvudstaden i stora skaror.

Program varje dag under året

Vi hade omkring trehundra programpunkter under jubileumsåret. Det mångsidiga programmet innehöll evenemang av olika slag, utställningar, föreläsningar, guidade rundturer, publikationer, kortfilmer, filmförevisningar, offentlig konst, konserter, matkultur, diskussionsmöten, skådespel, dans, idrott och utvecklingsprojekt.image

Bland programpunkterna fanns också ett spårvagnsäventyr i kalla krigets Helsingfors och ett hörspel på Senatstorget om Engels stad. Helsingfors historia levandegjordes genom parkpromenader, och intresserade kunde under organiserade utflykter se hur ställningen som huvudstad påverkat naturen. Helsingforsarna fick lära känna sin stads förflutna genom ett stort antal enskilda föreläsningar och föreläsningsserier om Helsingfors historia. I många imagestadsdelar arrangerades program kring det egna områdets förflutna och identitet.

Till programmet hörde vidare att det ryska, det svenska och det tyska arvet lyftes fram, likaså senare invandrares betydelse för Helsingfors.

I april sköts det salut för den tvåhundraåriga huvudstaden Helsingfors. Samma månad var företrädare för alla kommuner i Finland och dessutom republikens president och riksdagens talman inbjudna till ett jubileumsseminarium.

Helsingfors festspel och helsingforsarna skapade tillsammans en installation med dominobrickor i augusti. Installationen drog upp nya spår i empirecentrum, på gator och i parker. Empirecentrum kom som bekant till tack vare att Helsingfors blivit huvudstad.
 
imageUnder festivalen Autonomins tid i september hedrades den finska arbetshästen, utan vilken huvudstaden inte skulle ha kunnat byggas.

Hela Finlands huvudstad

När dockteatern Sytkyt reste från ort till ort mellan Enare och Borgå och berättade om Helsingfors historia skickade barnen hälsningar och gratulationer till huvudstaden. Sytkyt konstruerade utifrån det som barnen berättade en docksaga med äventyr på olika platser i Finland.

imageIdrottsföreningen Sotkamon Jymy kom i juni till Helsingfors med nationalbollspelet boboll och spelade sin hemmamatch i grundserien här. En jubileumsdelegation från Det tysta folket i Suomussalmi anlände i november för att hälsa på i den tvåhundraåriga huvudstaden. Sydösterbottningarna invaderade för en tid Senatstorget för att visa vad de har att bjuda på. 

Projekt inriktade på framtiden

I programmet ingick också projekt som fortsätter efter jubileumsåret. Projektet Unionsaxeln gör att Unionsgatan och Broholmsgatan med omgivning åter blir ett nav i stadskulturen genom att miljön sätts i stånd och området får bättre belysning, likaså konst och evenemang. Unionsaxeln har Berghälls kyrka och Helsingfors observatorium i respektive ändar.

Ett särskilt anslag för åtgärder som förebygger utslagning bland unga

imageEtt av arven från jubileumsåret är åtgärder som gagnar de unga. Stadsfullmäktige beslutade i april med anledning av jubileumsåret bevilja stadsstyrelsen ett särskilt anslag på 10 miljoner euro att användas för åtgärder som ger unga helsingforsare en möjlighet till utbildning och arbete och förebygger utslagna bland unga.

Stadsstyrelsen beslutade 10 december att anslaget ska användas för verksamhetsmodellen RESPA, som är avsedd att minska ungdomsarbetslösheten, för det nya öppna yrkesinstitutet och för forsknings- och utvecklingsprojektet Bra fritid, som ska visa hur en givande fritid påverkar välbefinnande och inlärning hos unga.image

En blå linje över Helsingfors

Ljuskonstverket Den blå linjen får vara kvar på Helsingforshimlen som ett minne från jubileumsåret. Den blå linjen löper de närmaste åren ovanför jubileumsårets temagata Unionsaxeln och lever med dygnets, årstidernas och stadens puls.

Helsingfors historia och utveckling på webben

Webbplatsen www.helsinki200.fi hade under jubileumsåret ca 140 000 besökare. Det går också i fortsättningen att på webbplatsen läsa om de viktigaste etapperna i huvudstadens historia och om Helsingfors utveckling.

 

Utöver stadens förvaltningar och affärsverk deltog universitet, högskolor, kyrkan och olika organisationer i arrangemangen kring jubileumsåret. imageDubbel anledning att fira hade Berghälls kyrka och Gardesbataljonen, som fyllde hundra respektive tvåhundra år.

Foton från jubileumsåret

 

 

image