1918

9.10.1918 Finlands riksdag väljer prins Friedrich Karl av Hessen till Finlands kung.

imageEfter att Tyskland hade förlorat världskriget avsade sig prinsen sitt tilltänkta kungaskap.

Efter ryska revolutionen 1918 kom det tiotusentals flyktingar till Finland. Av dessa så kallade emigranter fortsatte största delen sin väg, men t.ex. i Helsingfors stannade tusentals flyktingar kvar, och de inledde en livlig föreningsverksamhet.