1914 - 1917

Världskriget.

imageDet förekom inga krigshandlingar i Finland under första världskriget. Helsingfors var en viktig militärstad dit man förflyttade tusentals ryska soldater från fronterna.

Åtskilliga officiella byggnader och skolor fungerade som sjukhus. Det sista kejsarbesöket i Helsingfors inträffade då Nikolaj II kom för att granska de ryska garnisonerna och militärsjukhusen år 1915.