1812

Helsingfors nybyggnadskommitté utnämns och Helsingfors förordnas att byggas i enlighet med den 2.4.1812 stadfästa planen.

imageEmpirestaden

Rysslands kejsare, storfursten av Finland Alexander I, utnämnde den 8.4.1812 Helsingfors till huvudstad för storfurstendömet. Kejsaren förordnade att Helsingfors skall byggas så som dess nya ställning anstår. Till ledningen för Helsingfors nybyggnadskommitté förordnades statsrådet J.A. Ehrenström (1762-1847), och i kommitténs regi uppgjordes en ny stadsplan. I enlighet med stadsplanen sprängdes berg bort och gyttjiga dälder fylldes ut för att ge plats åt regelbundna och raka gator.

Statsrådet Ehrenström enrollerade år 1816 den berlinske arkitekten Carl Ludvig Engel (1778-1840) till att ansvara för bygget av huvudstaden. Engel planerade över 30 offentliga byggnader i Helsingfors och under hans uppsikt restes över 600 bostadshus och tre kyrkor i staden.

imageGenom den fullständiga nybyggnationen accentuerades ryske kejsarens makt och storfurstendömet Finlands behörighet till kejsardömet.

Alexander I besökte Helsingfors den 16.10.1819. Han residerade i det nyss färdigblivna Generalguvernörshuset och hälsade från dess balkong stadsborna som samlats på torget framför.

Kejsar Alexander I och hans efterträdare Nikolaj I var båda intresserade av arkitektur. Under deras beskydd byggdes Helsingfors till huvudstad i empirestil med inspiration från Sankt Petersburg.

Kejserliga Senaten för Finland och alla centrala ämbetsverk flyttade till Helsingfors år 1819. De fungerade i provisoriska utrymmen tills Senatens nybyggnad blev färdig vid Senatstorgets östra ända.

Generalguvernörshuset

image Bockska handelshuset i hörnet av Senatstorget hade redan år 1801 övergått i offentligt bruk. Det fungerade som Helsingfors placemajors bostads- och ämbetshus.

Fr.o.m. år 1808 tjänade byggnaden som logement för ryskt officersbefäl tills den i enlighet med C.L. Engels planer åren 1816-1818 byggdes om till tjänstebostad för generalguvernören. Det var huvudstadens först färdigblivna empirebyggnad. Dess fasad var särskilt vacker med sin nya kolonnad. Byggnaden förhöjdes med en tredje våning och kompletterades med en flygelbyggnad och en vacker festsal, Empiresalen.

imageGeneralguvernörshuset blev år 1837 Helsingfors stads rådhus. Fr.o.m. år 1882 fungerade byggnaden som stadshus och från år 1913 var den i rådstuvurättens bruk. År 1931 fick byggnaden officiellt namnet Gamla rådhuset.