8. april 200 år sedan

imagePå påskdagen 8. april blir det 200 år sedan kejsaren undertecknade ett reskript, d.v.s. en härskarförordning, enligt vilket Helsingfors blev Finlands huvudstad:

"Då Vi af kärlek till Finland och våre trogne undersåtare derstädes varit betänckte på medlen att uppbringa Det till ett större välstånd och dess Inbyggare till en högre grad af bildning…”

Läs hela ediktet

Helsingfors reste sig ur askan till huvudstad