1922

Livsmedelsransoneringen upphör och hyresregleringen avskaffas. Svår bostadsbrist råder i Helsingfors.