image

Helsingforsarna tog till sig jubileumsåret

Helsingforsarna tog till sig jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad 2012. Programmet under året lockade helsingforsare och besökare i huvudstaden i stora skaror.

Kejsaren Alexanders och arkitekten Engels huvudstad Helsingfors

”Helsingfors är som Sankt Petersburgs småkusin”, skrev den unge journalisten Zachris Topelius

Sveaborg – nyckel till uppkomsten av huvudstad och Finland

Utan militärbasen Sveaborg utanför Helsingfors hade den lilla staden kanske aldrig uppnått ställningen som Finlands huvudstad.