Nuorten syrjäytymisen juhlarahalla uusia toimintoja Helsinkiin

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan erillismäärärahalla rahoitetaan kolmea uutta hanketta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
 
Kaupunginhallitus päätti 10.12.2012 kokouksessaan tukea henkilöstökeskuksen RESPA-toimintamallia 5,185 miljoonalla eurolla, opetusviraston avointa ammattiopistoa 2,5 miljoonalla eurolla ja nuorisoasiainkeskuksen Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehittämishanketta 1,23 miljoonalla eurolla. Lopusta 1,085 miljoonan euron määrärahasta päätetään erikseen 31.3.2013 mennessä.
 
”On hienoa, että kaupunginhallitus kohdensi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn 10 miljoonaa euroa aivan uusiin nuorten tukimuotoihin”, iloitsee sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
 
”Peruskoulun jälkeen 15–17-vuotias nuori kuuluu ensisijaisesti kouluun. Nuorta auttaa elämässä eteenpäin työtäkin enemmän koulutus ja tutkinto, joiden saavuttamista tuemme näillä uusilla hankkeilla.”
 
Osana uutta Stadin ammattiopistoa tammikuussa käynnistyvässä avoimessa ammattiopistossa ei ole pääsykokeita. Avoin ammattiopisto panostaa myös muilla tavoin niiden nuorten tukemiseen, joille perinteisessä muodossa oleva opetus on liian vaativaa.
 
”Nykyisin esimerkiksi maahanmuuttajanuorilla on erityisen vaikeaa päästä toiselle asteelle, jos heidän kielelliset valmiutensa eivät ole riittävät. Avoimessa ammattiopistossa ei olisi pääsykokeena kielikoetta, vaan nuorta tuetaan opetuksen ohella niin, että hänen kielitaitonsa kehittyy opintojen myötä”, toteaa Viljanen.
 
RESPA-toimintamalli on jatkoa Helsingin ensi vuonna vakinaistamalle Tulevaisuustiskille. Tulevaisuustiski palvelee neuvontapalveluna 15–17-vuotiaita. RESPA jatkaa tästä palvellen 17–29 -vuotiaita. RESPA tarjoaa yhdenluukun palvelun nuorille, ja on tärkeä osa nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista Helsingissä.
 
”Syrjäytymisen ennaltaehkäisy katsotaan usein liian suppeasti. Ennaltaehkäisy on harrastamista, aktiivisuutta, hyvää ja onnellista nuorten elämää”, painottaa Viljanen.
 
”Siksi kolmantena hankkeena käynnistetään Hyvä vapaa-aika -tutkimus, jossa tuetaan nuorten harrastustoimintaa ja seurataan heidän elämäänsä usean vuoden ajan. Tuloksia verrataan ilman erityistukia olleisiin nuoriin.”
 
Helsingin kaupunki perusti tänä vuonna nuorten monialaisen verkoston, johon kuuluu edustajat niin valtiolta kuin kaupungilta. Tavoitteena on yhteisin toimin varmistaa, ettei kaupungin nuorten palveluihin jää aukkoja, ne ovat hyvin yhteensopivia sekä välittää monipuolista tietoa nuorten toiminnasta. Tämän lakisääteisen verkoston puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -erillismääräraha
 
Viime huhtikuussa kaupunginvaltuusto päätti myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden kunniaksi helsinkiläisten nuorten koulutus- ja työmahdollisuuksien turvaamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron erillismäärärahan.
 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.12.2012 rahojen käytöstä seuraavasti:

• henkilöstökeskukselle RESPA-toimintamallin käynnistämiseen 5,185 miljoonaa euroa
• opetusvirastolle Avoimen ammattiopiston käynnistämiseen 2,5 miljoonaa euroa
• nuorisoasiainkeskukselle Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen 1,23 miljoonaa euroa
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että jäävästä määrärahasta (1,085 miljoonaa euroa) ja sen käyttösuunnitelmasta päätetään erikseen 31.3.2013 mennessä.
 
Lisätietoja päätöksestä kaupunginhallituksen sivuilta.

RESPA-toimintamallin tavoitteena on Helsingissä asuvien 17–29-vuotiaiden työttömyyden merkittävä vähentäminen tarjoamalla nuorten käyttöön laaja-alaisesti työllistymistä ja koulutusvalmiuksia edistäviä palveluita. Jokainen nuori saa oman uraohjaajan, joka räätälöi nuoren kanssa tarjolla olevista palveluista suunnitelmallisen kokonaisuuden. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on myös vahvistaa kaupungin yhteistyöyritysten ja yhdistysten osuutta nuorten työllistymispalvelujen ja työpaikkojen tarjoajina muun muassa kummiyritysten kautta.
 
Avoin ammattiopisto tarjoaa ammatillista koulutusta ja ohjausta ilman opiskelupaikkaa oleville helsinkiläisille nuorille sekä niille ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet tai ovat keskeyttämässä opintonsa. Nuoret voivat valita esimerkiksi alan vaihtajille, opintoihin palaaville tai maahanmuuttajille muokatuista opintokokonaisuuksista itselleen sopivan. Lisäksi opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opinto- ja työsuunnitelma. Avoin ammattiopisto toimii osana tammikuussa 2013 aloittavaa Stadin ammattiopistoa.
 
Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehityshankkeen tarkoituksena on selvittää laadukkaan vapaa-ajan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Hankkeessa neljä helsinkiläistä 7. luokkaa saa tukea nuorisotyöhön ja oppilaiden harrastamiseen. Tukikeinot vaihtelevat harrastusmaksujen kattamisesta yksilölliseen ohjaukseen, ryhmätoimintaan ja välineistöön. Nuoria seurataan seitsemännen luokan syksystä aina peruskoulun päättymisen jälkeisen syksyn loppuun. Hankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset on tarkoitus julkistaa keväällä 2017.