Kaupunginvaltuuston juhlapäätöksellä 10 miljoonaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.4. tehnyt  päätöksen myöntää kymmenen miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Erillismääräraha kohdennettaan muun muassa peruskoulun jälkeisen ohjauksen lisäämiseen, etsivän nuorisotyön kokeilujen toteuttamiseen, oppisopimuspaikkojen lisäämiseen ja nuorten päätöksentekoon osallistumisen lisäämiseen.

Helsingissä on perinteisesti tehty erityisiä juhlapäätöksiksi kutsuttuja valtuustopäätöksiä suurten juhlavuosien yhteydessä. Esimerkiksi vuonna 1950 Helsingin 400-vuotisjuhlan aikaan perustettiin 400-vuotiskotisäätiö, jonka tehtävänä oli vanhusten asuintalojen rakennuttaminen. Finlandia-talon rakentamisesta tehtiin juhlapäätös kaupungin viettäessä 150-vuotisjuhlaa pääkaupunkina vuonna 1962.

Kaupunginvaltuuston kokous 11.4.2012 Helsinki-kanavalla