Kaupunginarkiston aineistoa digitaaliseen muotoon juhlavuoden kunniaksi

Helsingin kaupungin tietokeskus saattoi juhlavuoden kunniaksi huomattavan määrän kaupunginarkiston aineistoa digitaaliseen muotoon. Näitä aineistoja ovat esimerkiksi Kunnalliskertomukset, Tilastolliset vuosikirjat, talojen piirustukset ja vanhat kartat. Aineisto löytyy internetistä Sinetti-tietokannasta.

Historia-aineistoa on myös viety avoimena tietona Helsinki Region Infoshareen www.hri.fi.

 

Helsingin kaupunginarkisto digitoi kunnallishallinnon painettuja asiakirjakokoelmia

Asiakirjojen avulla pääsee tutustumaan Helsingin kaupungin päätöksenteon historiaan. Sivustolta www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat löytyy tällä hetkellä kolme erilaista asiakirjakokonaisuutta ja sitä täydennetään tulevaisuudessa.

Painetut vuosikertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta sisältävät tärkeimmät kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä virastojen (hallintokuntien) vuosikertomukset hakemistoineen 1875–1974.

Lisätietoa päätöksenteosta ja sen taustoista saa kaupunginvaltuuston painetuista asiakirjoista. Niihin on kerätty kaupunginhallituksen tärkeimmät mietinnöt, joita käytetään kaupunginvaltuuston päätöksenteon tukena.

Helsingin esikaupunkiliitosraportti valmistui vuonna 1936. Se antaa tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille tarkan selvityksen 1930-luvun pääkaupungista sekä liitosalueista.

 

Tietokeskus omisti Kvartti-julkaisunsa juhlavuoden kunniaksi Helsingin historialle

Kvartti 3 / 2012 (PDF) sisältää artikkelit:

Asta Manninen: Helsingin historian tutkimusta

Matti Klinge: Helsinki pääkaupunkina

Martti Häikiö: Tiedon rajat Helsingin historiassa

Peter Clark: Helsinki eurooppalaisena pääkaupunkina

Anja Kervanto Nevanlinna: Helsingin kaupunkirakentamisen suuri kaari 1945–2010 / Den stora linjen i Helsingfors stadsbyggande 1945–2010

Seppo Aalto: Vanha Helsinki, kansainvälinen sotakaupunki? / Gamla Helsingfors, en internationell krigsstad?

Samu Nyström & Suvi Talja: Kahdeksan näkökulmaa sodan jälkeisen Helsingin historiaan. 1757 sivua ja kuusi kiloa tutkimustietoa.

Panu Haavisto & Merja Aartolahti: Kaupunginarkisto verkossa

Carl-Magnus Roos: Helsingin kaupungin virastojen ja liikelaitosten julkaisemia historiikkeja

Martti Helminen: Helsingin historiallinen kartasto 

 

Helsingin kaupungin historiatoimikunta julkaisi neljä teosta merkkivuonna 2012

Matti Klinge: Pääkaupunki. Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863. Otava.

Matti Klinge: Huvudstaden – Helsingfors och Finska Staten 1808–1863. Otava.

Seppo Aalto: Sotakaupunki. Helsingin Vanhankaupungin historia 1550–1639. Otava.

Anja Kervanto Nevanlinna: Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945–2010. Otava.