1.1.2012 31.12.2012

Avoin kaupunki – paremman elämän edellytyksiä kaupunkilaisille

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin ohjelmakokonaisuus toteuttaa teemaa Avoin kaupunki – paremman elämän edellytyksiä kaupunkilaisille. Tavoitteena on innostaa asukkaita osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristönsä kehittämiseen. Ohjelmakokonaisuuden kantavia teemoja ovat Helsingin tulevaisuus, kaupunkiympäristön kehittäminen sekä asuinympäristön ja julkisten palveluiden parannukset.

Laiturin näyttely- ja tapahtumakalenteri koostuu virallisen WDC2012-statuksen saaneista hankkeista, jotka liittyvät Helsingin tulevaisuuteen, kehittyvään kaupunkielämään ja designin rooliin julkisessa tilassa. Vaihtuvien sisältöjen lisäksi Laiturilla on koko vuoden ajan esillä Helsingin mittavimmat aluerakentamisprojektit kuten Länsisataman, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan suunnitelmat.

Laiturilla asukkaat ja vierailijat voivat kurkistaa huomisen Helsinkiin ja myös osallistua keskusteluun kaupungin kehittämisestä. Laiturin tapahtumissa arjen design kaupunkitilassa sekä elinympäristöjen kehittäminen ovat koko vuoden kantavia teemoja, joita käsitellään esimerkiksi asumisen muotojen, pyöräilyn, ostareiden ja asemanseutujen näkökulmasta.

15.12.2011–21.01.2012 Kirjava Satama, Eteläsataman ideakilpaiu

Helsingin Eteläsatama on yksi kaupungin tunnetuimpia ja kuvatuimpia paikkoja. Kansainvälisellä Kirjava Satama -ideakilpailulla etsitään suuntaviivoja alueen kehittämiseksi. Kilpailutöiden parhaimmisto asetetaan Laiturille kaupunkilaisten arvioitavaksi. Näyttelyllä halutaan laajemminkin herättää keskustelua Eteläsataman tulevaisuudesta.

10.1.–4.2. Helsingin kahdet kasvot

Neuvostoliiton ilmavoimat moukaroivat Helsinkiä kolmena helmikuisena yönä vuonna 1944 yhteensä kahden tuhannen pommikoneen voimin. Sadat rakennukset tuhoutuivat tai vaurioituivat. Combat Camera -tiimin erikoisvarusmiesten luoma Helsingin kahdet kasvot -valokuvanäyttely kuvaa tämän päivän Helsinkiä jatkosodan pommitusten runtelemana.

Näyttelyn valokuvat ovat Pääesikunnan taistelukamerakuvaajien luomia kuvamanipulaatioita. Kuvat on muodostettu yhdistämällä sodan ajan pommituskuvia ja samoilta paikoilta kuvattuja nykypäivän kuvia. Tuloksena on illuusio, joka tuo sodan tuhon nykypäivän Helsinkiin.

24.1–25.2. Rakentamisen Ruusu 2011

Rakentamisen Ruusu on Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan vuosittain antama tunnustus laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Ruusun avulla rakennuslautakunta ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto haluavat nostaa esiin hyviä esimerkkejä kohteista, jotka ovat esimerkillisellä tavalla edistäneet rakentamisen kulttuuria.

Ruusun ympärille koottu näyttely esittelee vuoden 2011 Rakentamisen Ruusun saajan ja kunniamaininnalla palkitut. Näyttelyssä on lisäksi esillä Rakentamisen Ruusu 2007 – 2011 –julkaisu, johon on koottu kaikki vuosien 2007 – 2011 aikana Ruusuilla ja kunniamaininnoilla palkitut.

7.2.–11.2. World Made Center – Korkinpuisto

14.2.–3.3. Konttorista kodiksi – Munkkiniemen puistotie 25 -kilpailutyöt

Näyttelyssä esitellään Munkkiniemen Puistotie 25 -arkkitehtuurikilpailun 29 osallistujatyötä.
Munkkiniemen puistotien päässä sijaitseva entinen Kone Oy:n pääkonttori on tarkoitus muuttaa asuinrakennukseksi. Lisäksi pohditaan lisärakentamista tontin pysäköintialueen paikalle. Suunnittelutehtävä on haastava rakennuksen näkyvän sijainnin ja talon ankaran modernin arkkitehtuurin vuoksi.
Kilpailun tavoitteena on löytää uudenlaisia asuntoratkaisuja ja tuoda Munkkiniemen kaupunkikuvaan uusi, alueen identiteettiä vahvistava elementti. Suunnitelman tulee ratkaista onnistuneesti sekä toimistorakennuksen muutokset että lisärakentamisen määrä ja luonne.

Kilpailun järjestivät rakennuksen nykyinen omistaja Auratum Asunnot Helsinki Oy yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja Suomen arkkitehtiliitto Safan kanssa. Kiinnostuneiden osallistujien joukosta mukaan valittiin 28 arkkitehtitoimistoa.
Kilpailu ratkeaa toukokuussa. Alueen asemakaava muutetaan kilpailutuloksen onnistuneiden ratkaisujen pohjalta. Asemakaavaluonnosta on tarkoitus esitellä yleisölle syksyllä 2012.
Aiheesta järjestetään keskustelutilaisuus Laiturilla to 16.2. klo 18.  

28.2.–17.3. Huiput – tulevaisuuden tornitalorakentaminen Helsingissä

Korkea rakentaminen on viime aikoina ollut näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Helsinkiin on esitetty useita uusia korkeita taloja. Suomessa korkeasta rakentamisesta ei ole juuri kokemusta. Helsingissä on nyt laadittu selvitys ja sen perusteella periaatteet korkeasta rakentamisesta.

Näyttely kertoo siitä, miten ja minkä tyyppisiä korkeita rakennuksia Helsinkiin saattaa tulevina vuosina nousta. Näyttely esittelee myös sitä, miten korkea rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan.
Huiput- näyttelyssä on myös nähtävillä mielenkiintoisia tornitalosuunnitelmia Helsingistä vuosikymmenten takaa. Näyttely kertoo esimerkiksi Linnanmäelle suunnitellusta Helsinki-tornista ja siitä aikanaan käydystä vilkkaasta keskustelusta.

6.3.–24.3. Vaeltaa, pysähtyä, katsoa - 3 taukopaikkaa Hältingträskin rannalle

Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden tehtävänä on ollut suunnitella kolmen taukopaikan sarja Hältingträsk-lammen rannalle.

Hältingträsk sijaitsee Östersundomissa, Landbon itäpuolella. Alue on sekoitus arvokkaita luonnontilaisia, jyrkkäpiirteisiä kallioalueita ja näiden välisiä metsiä ja soita. Arvokas metsäalue jatkuu Porvoonväylän eteläpuolelle Puroniityntien kummallakin puolella. Etenkin harvinaisen luonnontilaisen Hältingträsk-lammen ympäristö on Sipoonkorven suosituimpiin kuuluvia virkistys- ja retkikohteita.
Sipoonkorven nähtävyysosa on kansallispuiston ja asutuksen väliin jäävä toiminnallisesti painottunut ulkoilu- ja retkeilyvyöhyke. Hältingträskin alue toimii kaupungin sisäisenä puistona ja porttina Sipoonkorpeen.
 

27.3.–28.4. Stadin Asuntomessut 2020

Stadin Asuntomessut 2020 katsoo Helsingin urbaanin asumisen lähitulevaisuuteen.

Keskustan kaupunkimainen asuinympäristö laajenee lähivuosikymmeninä entisille teollisuus- ja satama-alueille: Länsisataman, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan rakentaminen tuo valtavia mahdollisuuksia räätälöidä helsinkiläistä asumista sen asukkaiden toiveiden mukaiseksi.

Näyttely esittelee mielenkiintoisia uudenlaisia asumisen muotoja ja niiden toteutusmahdollisuuksia Helsingissä. Sen tarkoitus on näyttää, kuinka monenlaisia vaihtoehtoja on olemassa ja herättää keskustelua asumisesta. Onnistuessaan näyttely saa kaupunkilaiset vaatimaan nykyistä monipuolisempaa asuntotarjontaa ja aktivoi heidät osallistumaan sellaisen kaupungin rakentumiseen, jota he itselleen haluavat. 

27.3. – 28.4. Lasten Guggenheim

Guggenheimin taidemuseo, Arkin oppilastyö -näyttely.

Lapset ja nuoret ideoivat Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin opetustunneilla, millainen voisi olla Helsingin Eteläsataman rantaan rakennettava tulevaisuuden taidemuseo, joka voisi kantaa nimeä Guggenheim.

Taidemuseon suunnittelutehtävässä eri-ikäisille lapsille ja nuorille annettiin vapaat kädet esittää pienoismallin muodossa villeimmätkin ideat siitä, miltä tulevaisuuden taidemuseon kokonaisuus voisi näyttää ulkoapäin. Osa oppilastöistä on suunniteltu niin, että taidemuseo voitaisiin sijoittaa mihin tahansa taidemuseolle sopivalle paikalle.Taidemuseoita suunniteltiin eri ryhmissä eri materiaaleista eikä muotokieltä rajoitettu. Niinpä näyttelyssä on esillä suuri joukko erikokoisia ja -näköisiä lennokkaita taidemuseon pienoismalleja.

10.5.–9.6. Hyvä kaupunkiympäristö – parempi elämä. Kaupunkiympäristön hankkeet ja muotoilu.

Kaupunkiympäristöä esittelevän näyttelyn aiheita ovat muun muassa Helsingin julkisten tilojen kalusteet, opasteet, maisema-arkkitehtuuri, muotoilu ja esteettömyys. Näyttelyyn liittyy työpajoja ja seminaareja.

12.6.–4.8. Fiilari

Aivan fiilareissa!

Helsingin pyöräilykesä starttaa virallisesti 12.6., kun Fiilari-näyttely Laiturilla aukeaa. Fiilari fiilistelee pyöräilyä, antaa vinkit parhaisiin reitteihin, liikenteen seassa ajamiseen ja ketjujen rasvaamiseen. Fiilari näyttää, missä pyöräily Helsingissä ja maailmalla menee nyt ja tulevaisuudessa.

12.6.–4.8. Malmi Bullhorn  

Malmin aseman uusi ilme esittäytyy kansainvälisissä kilpailutöissä. Suunnittelijat ympäri maailman innostuivat luomaan ratkaisuja, jotka parantavat Malmin aseman ja sen ympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta. Yksi Helsingin tärkeimmistä keskuksista kiinnosti suunnittelijoita niin Euroopassa, Amerikan mantereella kuin Aasiassa. Ehdotuksia tuli lähes 100.

Bullhorn -suunnittelukilpailussa on tehtävänä käyttää kuitusementtiä luovasti ja urbaania ympäristöä rikastuttaen. Tavoitteena on löytää ideoita ja toteutustapoja, joiden avulla voidaan elävöittää vilkkaita joukkoliikenneasemia muuallakin.

Kilpailu on osa World Design Capital Helsinki 2012 –ohjelmaa. Kilpailun järjestää kuitusementtisiä tasolevyjä valmistava tanskalainen Cembrit Oy yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Lähiöprojektin kanssa. Kilpailun käytännön toteutuksessa ovat mukana Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Teollisuustaiteen liitto Ornamo sekä Pentagon Design.
Näyttelyssä esitellään kilpailun parhaita töitä ja niistä valmistettuja prototyyppejä. Laiturin jälkeen näyttely lähtee kiertämään Euroopan kaupunkeja.

7.8.–1.9. Leningradin modernismi

20 valokuvaa – 20 rakennusta

Näyttely koostuu valokuvista, joissa pääosassa ovat Leningradissa vuosien 1960–80 rakennukset.

Valokuvaajat ovat eri ikäisiä ja työskentelevät eri tyylisuuntia edustaen. Kuraattorin idea oli kiinnittää huomiota nk. pysähtyneisyyden ajan rakennusperintöön ja siten estää tämän perinnön katoaminen tai pilalle korjaaminen, jotka johtuvat yhteiskunnan tai asiantuntijoiden puutteellisesta historiallisen ja taiteellisen arvon käsityskyvystä.

9.8.–8.9. Modernismia Helsingissä

Näyttely esittelee kolmisenkymmentä helsinkiläistä modernin arkkitehtuurin merkkikohdetta. Valikoima käsittää sekä tunnettuja että tuntemattomampia asuinrakennuksia ja -alueita, kulttuurirakennuksia, kouluja, sairaaloita ja urheilurakennuksia, jotka kansainvälinen modernismin suojeluun erikoistunut asiantuntijajärjestö DOCOMOMO on hyväksynyt rekisteriinsä.

9.10.–3.11. Kruunuvuorenrannan valot 

Laajasalon öljysataman paikalle rakennettava Kruunuvuorenranta on yksi kaupungin näkyvimmistä merellisistä julkisivuista. Alue on nähtävissä kaupungin keskustasta, mereltä ja Kruunuvuorenselkää rajaavilta saarilta. Alueen valaistus suunnitellaan siten, että Kruunuvuorenrannasta muodostuu yhtenäinen laaja valotaideteos. Valaistuksesta järjestetään kansainvälinen kutsukilpailu, jonka  tavoitteena on tuottaa kaukonäkymän ja lähiympäristön valaistusratkaisut, joiden pohjalta toteutussuunnitelmat laaditaan.

Samanaikaisesti kun näyttely avataan, sytytetään Kruunuvuorenrannan ensimmäinen, säilytettävään öljysäiliöön toteutettu valotaideteos. Kilpailuehdotukset ja valotaideteoksen suunnitelma ovat esillä näyttelyssä.  Kilpailu ja valotaideteos ovat osa Helsingin World Design Capital vuoden 2012 ohjelmaa.

9.10.–27.10. Luminord 2012 - valaisinsuunnittelukilpailun palkitut

Luminord 2012 -valaisinsuunnittelukilpailun kilpailutehtävänä on jalkavalaisimen ja pöytävalaisimen suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan ja Eduskuntataloon.
Nyt seitsemättä kertaa järjestettävän kilpailun avulla on tarkoitus löytää uusia ja korkeatasoisia valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia valaisininnovaatioita ja -tuotteita.

Kilpailun järjestävät Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n kanssa.
Kilpailun tulokset julkistetaan Valo 12 -tapahtuman avajaispäivän yhteydessä 12.9.2012 Helsingin Messukeskuksessa.

6.11.–1.12. Unioninkadun akseli 

Unioninakseli on Helsingin kantakaupungin pisin yhtenäinen katuakseli. Akseli on ollut tärkeä sisääntuloväylä kaupungin keskustaan yhdistäen samalla työläiskaupunginosat porvarillisiin kaupunginosiin. Akselin varrella ovat tärkeimmät instituutiot yliopistosta kirkkoihin, lukuisa määrä merkittäviä elinkeinoelämän toimijoita ja Helsingin tärkeimmät torit.

Nykyisin Unioninakseli on kaupungin rakentumisen myötä jäänyt unholaan ja sen merkitys on heikentynyt niin symbolisesti kuin kaupunkirakenteellisesti.
Unioninakseli-hankkeen tarkoituksena on yhteistyössä muiden kaupungin virastojen ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa tuoda Unioninkadun ja Siltasaarenkadun muodostama akseli takaisin kaupunkikulttuurin keskiöön. Keinoina ovat perinteisen ympäristörakentamisen ja valaistuksen parantamisen lisäksi taiteen, näyttelyiden ja väliaikaisten tapahtumien tuominen akselin varrelle.

4.12.–5.1.2013  Helsinki – Berlin

Helsingin ja Berliinin kaupunkisuunnittelijat ovat World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden alla päättäneet oppia toisiltaan. Kaupungit ovat perustaneet yhdessä Kaupunkisuunnitteluakatemian, jossa suunnittelukäytäntöjä ja innostavia esimerkkejä jaetaan ja kehitetään yhdessä.

Näyttelyssä esitellään Kaupunkisuunnitteluakatemian ensimmäinen projekti, jossa Helsingin suunnittelijatiimi on laatinut suunnitelman Berliinin Tegelin lentokentälle ja berliiniläinen tiimi puolestaan Helsingin Kalasatamaan.

Lisätietoa: http://laituri.hel.fi/

Info- ja näyttelytila Laituri
Narinkka 2