1960

Elementtilähiöitä rakennetaan.

imageKaikki uusi on parempaa kuin vanha

Asuntorakennustoiminta teollistuu ja aluerakentamisen vaatimia rahoitusmenettelyjä, erityisesti asuntosäästämisjärjestelmää, kehitetään 1960-luvulta lähtien. Vuonna 1966 Helsinkiin liitetään Helsingin pitäjästä Vuosaaren alue, jonne suunnitellaan uutta suursatamaa ja voimalaitosta.

Elementtirakentaminen mullisti sekä rakennustuotannon että arkkitehtuuri-ilmaisun. Keskustassa purettiin 1960- ja 1970-luvun taloudellisen kasvun huumassa vanhoja rakennuksia. imageTilalle rakennettiin laatikkomaisia toimisto- ja liikerakennuksia. Keskustan asuintaloja muutettiin toimistoiksi, asukkaat muuttivat lähiöihin.

1980-luvulla uudet asuinalueet rakennettiin keskustan tyhjentyneille teollisuusalueille ja esikaupunkien vanhoille puutaloalueille. Helsingin alueelle rakennettiin hyvin suuria aluekeskuksia, joissa ihmiset alkoivat viettää myös vapaa-aikaansa.

image