1930

24.11.1930 Stockmannin uusi mannermainen tavaratalo avataan.

imagePääkaupunkilaiselämää maailmansotien välissä

Itsenäisyyden alkuajan tärkein julkinen rakennus oli 1930 valmistunut uusi eduskuntatalo. Stockmannin suuri mannermainen tavaratalo oli puolestaan osa Helsingin 1930-luvun kaupungistumisprosessia. Tavarataloilmiö syntyi kaupunkien nopean väestönkasvun ja teknisen kehityksen myötä. Helsinki muuttui suurkaupungiksi. 

Helsingin liikekeskustaan kohosi kortteleittain mannermaiseen ja amerikkalaiseen malliin rakennettuja liiketaloja, hotelleja, pankkeja ja pääkonttoreita.

imageAikakaudelle muodikkaaseen urheilu- ja liikuntakulttuuriin sekä odotettuihin vuoden 1940 olympialaisiin liittyvät rakennukset sekä sairaalat, koulut, kirkot ja uusi postitalo olivat ilmauksia taloudellisesta hyvinvoinnista ja korostivat modernilla arkkitehtuurillaan itsenäisen maan pääkaupungin identiteettiä.