1912

Eliel Saarisen asemakaava.

Eliel Saarisen Suur-Helsinki 1912–1918

Pääkaupunki oli 1900-luvulle tultaessa 100 000 asukkaan ”metropoli”. J.A. Ehrenströmin kaupunki oli rakennettu täyteen ja Helsinki laajeni rajojensa yli pohjoiseen ja länteen. Eliel Saarisen suunnitelman perustana oli Helsingin ensimmäisen asemakaava-arkkitehdin Bertel Jungin 1911 laatima yleiskaavaehdotus, jossa pääkaupunki ympäristöineen nähtiin kokonaisuutena.

Merkittävää Saarisen suunnitelmassa oli ajatus tulevaisuuden Helsingistä modernina metropolina. Siinä näkyy pyrkimys asunto- ja työalueitten hajaannuttamiseen ja joustavien liikenneyhteyksien luomiseen esikaupunkien välille. Saarinen tiesi, että kapealla niemellä oleva Helsinki joutuisi kamppailemaan liikenneongelmien kanssa.