1907

Helsingin asukasluku ylittää 100 000 henkeä. Helsinki on pieni suurkaupunki.

image1900-luvun alussa asumisolot, ahtaus ja mukavuuksien puute käsitettiin tärkeäksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Tehtiin selvityksiä ja asetettiin komiteoita pohtimaan ratkaisuja.

Kun yhteiskunnan sosiaalinen rakenne 1870-luvulta lähtien muuttui ja yhteiskuntaluokkien taloudelliset erot alkoivat kaventua, tapahtui asunto-oloissa valtava muutos. Vilkas kerrostalojen ja vuokrakasarmien rakennuskausi jatkui vuoteen 1914, jolloin syttyi ensimmäinen maailmansota.

Helsinki oli perustettu 1550 ruotsinkieliselle alueelle, mutta se oli kauan ollut selkeästi kaksikielinen kaupunki. Suomen kieli on ollut 1900-luvun alusta asti asukkaitten enemmistön äidinkieli. Kaupunginvaltuusto oli vuonna 1902 päättänyt, että valtuuston pöytäkirjat ja diaarit kirjoitetaan suomeksi ja ruotsiksi.

J. V. Snellmanin 100-vuotissyntymäpäivänä 12.5.1906 perustettiin Suomalaisuuden Liitto vahvistamaan suomalaista sivistystä ja kansallistuntoa. Vuonna 1919 säädetyn perustuslain mukaan Suomen tasavallan viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.