1830

1830-luvulla aloitetaan Kluuvinlahden kuivatus.

imageRantaviiva oli 1800-luvun alussa lähes luonnontilassa. Rannassa oli vain epämääräisesti kulkeva Rantakaduksi kutsuttu tie. Kluuvinlahti ulottui nykyisen Fabianinkadun kulmaan. Esplanadin ja Kauppatorin perustaminen aloitettiin 1810-luvulla maansiirto- ja raivaustöillä. Kauppatorille varattu alue tasattiin. Torin kiveäminen saatiin päätökseen vuoteen 1835 mennessä, jolloin myös rannan lahot puulaiturit oli korvattu kivireunuksin ja Eteläsatama oli valmis.

Keisari Nikolai I asetti 1833 Kluuvin komitean toteuttamaan Kluuvinlahden kuivatussuunnitelmaa. Lahti padottiin Hakasalmen kohdalta, imageKluuvin suo ojitettiin ja padon taakse rakennettiin kivireunainen kokooja-allas, josta vesi pumpattiin tuulivoimalla Töölönlahteen.

Maistraatti perusti kuivatushankkeita varten Kluuvin rahaston, johon varat saatiin huutokauppaamalla alueen tontit. Hiekkaa ajettiin vuosikymmeniä Kluuvin mutaan, jossa kiinteä maapohja oli vasta 20–30 metrin syvyydessä. Vähitellen hahmottuivat katulinjat ja korttelit. Kluuvista muodostui käsityöläisten ja pikkuporvareitten kaupunginosa.