1812

Helsingin uudelleenrakentamiskomitea nimitetään ja Helsinki määrätään rakennettavaksi 2.4.1812 vahvistetun suunnitelman mukaisesti.

imageEmpirekaupunki

Venäjän keisari, Suomen suuriruhtinas Aleksanteri I, nimitti Helsingin 8.4.1812 suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi. Keisari määräsi Helsingin rakennettavaksi vastaamaan sen uutta asemaa. Helsingin rakentamiskomiteaa johtamaan määrättiin valtioneuvos J. A. Ehrenström (1762–1847), jonka johdolla laadittiin uusi asemakaava. Asemakaavan mukaisesti kalliot räjäytettiin ja liejuiset notkot täytettiin säännöllisiä ja suoria katuja varten.

Valtioneuvos Ehrenström kiinnitti vuonna 1816 berliiniläisen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin (1778–1840) vastaamaan pääkaupungin rakentamisesta. Engel suunnitteli Helsinkiin yli 30 julkista rakennusta, ja hänen valvonnassaan kaupunkiin nousi yli 600 asuintaloa ja kolme kirkkoa.

imageTäydellisellä uudelleenrakentamisella korostettiin Venäjän keisarin valtaa ja Suomen suuriruhtinaskunnan kuulumista keisarikuntaan. Aleksanteri I kävi Helsingissä 16.10.1819. Hän asui vastavalmistuneessa Kenraalikuvernöörintalossa ja tervehti sen parvekkeelta torille kokoontuneita pääkaupunkilaisia.

Keisari Aleksanteri I ja hänen seuraajansa Nikolai I olivat arkkitehtuurista kiinnostuneita. Heidän suojeluksessaan Helsinki rakennettiin pääkaupungiksi pietarilaiseen empiretyyliin.

Keisarillinen Suomen Senaatti ja kaikki keskusvirastot muuttivat Helsinkiin vuonna 1819. Ne toimivat väliaikaisissa tiloissa kunnes torin itälaidalle valmistui Senaatin uudisrakennus.

Kenraalikuvernöörintalo

Bockin kauppiastalo torin kulmassa oli jo vuonna 1801 siirtynyt julkiseen käyttöön. imageSe oli Helsingin paikallismajurin asuin- ja virkatalo.

Vuodesta 1808 rakennus palveli venäläisen upseeripäällystön asuintiloina, kunnes se rakennettiin C. L. Engelin suunnitelmien mukaan vuosina 1816–1818 kenraalikuvernöörin virka-asunnoksi. Se oli pääkaupunkiin ensimmäisenä valmistunut empirerakennus. Sen julkisivu oli erityisen kaunis uusine pylväikköineen. Rakennukseen lisättiin kolmas kerros ja siipirakennus sekä kaunis juhlasali, Empiresali.

imageKenraalikuvernöörintalosta tuli vuonna 1837 Helsingin kaupungin raatihuone. Vuodesta 1882 rakennus toimi kaupungintalona ja vuodesta 1913 se oli raastuvanoikeuden käytössä.  Rakennuksen viralliseksi nimeksi tuli vuonna 1931 Vanha raatihuone.